T7:73-74


(Rubrik:) Simtuna heradt.        Altuna sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Brunby, skattegårdar  2.
B.        Vtsäde                27 1/2 tunnor
C.        Vtsäde                31 tunnor
D.        Godh bärande eng   135 laß
E.         Kalftäppa
                               } doga till eng
F.         Kalftäppa
N.        Vtsäde                2 tunnor
            hörer till Brunby.
            Skog och muulbet till nödtorften.
            Jntet fiske. Jngen quarn.
            Humblegård        200 stenger

            Denne by hafuer en vtjord i Högz-
            berga, fol. 75       3 1/2 öre


G.        Frälsegård           1, Häßleby
H.        Vtsäde                13 tunnor
I.          Vtsäde                16 3/4 tunnor
K.        Begge K, höö      18 laß  
            Skog och muulbeet till nöd-
            torfften.
            Jntet fiske. Jngen quarn.
            Humblegård        60 stenger


(Karttext:)

Flosta åker möter.
På denne sida store skogen.
Flosta möter.
Billerstena möter.
Denne åhn kommer ifrå Löfsta socken och löper in i Räwelsta siöön.
Altuna by möter.