T7:75-76


(Rubrik:) Simtuna heradt.        Altuna sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Högzberga, skattegård  1        13 1/2 örsland
            Frälßegård                    1         6 1/2 öre
            Vtjord till Brunby, fol. 74         3 1/2 öre  
B.        Vtsäde                        28 1/2 tunnor
C.        Vtsäde                        24 3/4 tunnor
D.        Engett                         45 laß
E.         Vtsäde                       1 1/2 tunnor
F.         Höö                           28 laß
G.        Frälse hagan, doger till eng
H.        Höö                           14 laß    
I.          Vtsäde                       1 1/2 tunnor
K.        Engestyket hörer till skattegården allena  10 laß
L.         Quarnarna,    2 sqwaltor.
            Allehanda tarfueskog till nödtorfften.     
            Fiske intet.
            Humblegård                70 stänger

            Specialis Explicatio         tunnor     laß   

1          gården, skatte, åhrligit vtsäde 14 1/8      43
2          gården, frälße, vtsäde             7            28
3          ähr skatte vt jord till Brun by  4             16

(Karttext:)

Scala ulnarum.
Säwa möter.
Deße beckar komm wtur skogen och löpa neder i åhn.
Denne åhn kommer ifrå Löfsta socken.
Skog på denne sidan.
Flosta egor möta.
Kuskebo möter, är frälße.

(En senare, svårläst blyertsanteckning.)