T7:77


(Rubrik:) Simtuna heradt.


            Notarum Explicatio                     tunnor     laß

A.        Fnysinge, gårdar            2
            1 är skattegård        6 öre
            2 är frälßegård        6 öre
B.        Gärdet, vtsäde, sand jord                     12
C.        Vtsade1,           moo jord                     12
D.        Myrwalß eng mäste delen                                 76
            Skog och muulbete intet synnerligt got.
            Jntet fiske. Humblegårdar 2 stycken.
            Såg och miölquarn jntet.

(Karttext:)

Hoorß bech i Löfsta socken möter.

(Senare blyertsanteckning:)

Anno 1652.    

1 D.v.s. Utsäde