T7:78


(Rubrik:) Altuna sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Biörßbo, skatte torp            3 öre
B.        Gärdett, vtsäde                    4 1/4 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                     4 tunnor
D.        Myr eng, medellmåttig, höö  27 laß
            Godh muulbeet, godh skog till
            gärßell och stöör, såßom och
            till wedebrand.
            Swedie och rögningz mark tämelig
            godh.
            Timber, näfuer och basteskog    0
            Fiske                                        0
            Humblegård                              0
            Såg och miölquarn                    0


            Notarum Explicatio

E.        Claaßbo, skatte torp                                   1 1/2 öre
F.        Gärdet, vtsäde                                            2 1/2 tunnor
G.        Gärdet, vtsäde                                            2 tunnor
H.        Myr och hård wallß eng tämelig godh, höö  25 laß
            Muulbeet, godh tarfueskog till gärßell och stör,
            såßom och wedebrand.
            Swedie och rögningz mark tämmelig godh.
            Timber, näfuer och basteskog                     0
            Fiske                                                          0
            Såg och miölquarn                                      0
            Humblegård                                               0


(Karttext:)

Hoorß bäck i Löfsta sochn möter
Godh myr eng
Moo jord
Hwitinge sochn möter.
Hwillstena möter och är frälße.
Moo jord
Myr och hård walz eng tämelig godh.
Mojord
Mo jord.
Frysinge möter
Scala ulnarum.