T7:81


(Rubrik:) Simptuna häradt


            Notarum Explicatio

            Söder Hoorßbäck ähr skatte    2
A.        Vthsädhee j det första gierdet         tunnland   20 1/4
B.        Vthsadhee1 j det andhra gierdet      tunnland   14
C.        Vthsadhee1 j gierdet                       tunnland   13 3/4
D.        Vthsädhee j gierdet                        tunnland   18
                                      Summa     höö     laß            66

E.         Höö aff en skarp hård walls engh till               50

1          skattegården, skattar    11 öre,  -   penningar
            Vthsädhee på heela hemmanet        tuneland   19
            Höö alz på heela hemmanet            laß            22

2          skattegården, skattar    25 öresland, - penningar
            Vthsädhee på heela hemmanet till   tunnland   47
            Höö alz på heela hemmanet till       laß            28

            Till denne by finnes skogh och mulbethe
            till nödtörfften, fiskiee watn jntet,
            quarn eller quarnställee jntet, och fins
            jnga andhra fleeree lägen heether.         

(Karttext:)

Beetz haga
Åker
Norr Hoorßbäck möther
Beetz haga
Leer jordh
Skarp hårdh wålld engh
Leer jordh               
1 D.v.s. Utsäde