T7:82


(Rubrik:) Löffsta sochn.


            Notarum Explicatio

            Norr Hoorßbäch ähr skatte    1
            och skattar    3 markländer, - penningar
A.        Vthsädhee i det norre gierdet          tunnland   20
B.        Vthsädhee j det södhra gierdet        tunnland   18 1/2
                                Summa  summarum   tunnland   38 1/2

E.         Höö aff en skoigh och moßigh
            engh till                                           laß           30
            Höö aff gierdeßlinderna till              laß           40

            Till denne by finnes skogh
            och mulbethee till nödtörfften,
            fiskiee watn jntet, quarn eller
            quarn ställee jntet.         

(Karttext:)

Skoigh engh
Leer jordh
Norr Hoorßbäch
Leer jordh
Söder Hoorßbäch möther.
1 D.v.s. Utsäde