T7:83


(Rubrik:) Simptuna häradt


            Notarum Explicatio

            Måhlboo ähr skatte torp     1
            Vthsädhee till heela hemmanet        tunnland   1 1/4
            Höö alz på heela hemmanet till        laß           10

            Toreboo ähr skatte torph   1
            Vthsädhee på heela hemmanet till    laß           1 1/4
            Höö aff heela hemmanet till             laß           4

            Till deße torp finnes skogh och mul-
            bethee tillfyllest, fiskiee watn jntet,
            quarn eller quarnställee jntet.


            Notarum Explicatio

            Jungfru boo ähr skatthemman        1/2,
            skattar                              2 1/2 öreßland 
            Vthsädhee j bådhee gierden      tunnland        7 1/2
            Höö aff engierna till                   laß                 25
            Höö aff gierdeßlinderna till        laß                 5

            Till detta torp finnes skogh och
            mulbethee till nödtörften, fiskiee
            watn jntet, quarn eller quarn-
            ställee jntet.


(Karttext:)

Toreboo.
Måhlboo
Engh
Jungfruboo
Beethes hagee
Engh