T7:84


(Rubrik:) Löffsta sochn.


            Notarum Explicatio

            Hwißbo ähr 7 öresland, - penningar
A.        Vthsädhee j gierdet                         tunneland  11 1/2
B.        Vthsädhee j det östera gierdet         tuneland    8 1/2
                                  Summa summarum  tuneland    20

C.        Höö aff en skoigh och moßigh engh                  40  
            Höö aff gierdeßlindherna till            laß             20
                                  Summa höö             laß              60

            Till denne bemelte gård finnes
            skogh och mulbethee tillfyllest
            sampt annan tarffweeskogh
            sammaledhes, fiskiee watn jntet,
            quarn eller quarnställee jntet.

(Karttext:)

Hwißboo.
Leer jordh
Betz haga.
Scala ulnarum.