T7:85


(Rubrik:) Simptuna häradt        Löffsta sochn.


            Notarum Explicatio

            Åhl ähr skatte gårdar    3
A.        Vthsädhee j det första gierdet         tunnland    38
B.        Vthsädhee j det andra gierdet         tunnland    30
C.        Vthsädhee j gierdet                        tunnland    19
D.        Vthsädhee i gierdet                        tunnland    12 1/2
                                  Summan                  tunnland    99 1/2

E.         Höö aff skoigh och moßigh engh
            till höö, nämbligen                          laß            80
            Höö aff gierdeßlindherna till            laß            16
                                  Summa                    laß            96


            Söderby ähr skatthemman    4
F.        Vthsädhee vthj norre gierdet           tuneland    23 1/2
G.        Vthsädhee i södra gierdet               tuneland    29 1/2
H.        I det westera gierdet                      tuneland     8 1/4
                                  Summa                    tuneland    61 1/4

I.          Höö aff en skoigh ängh                  laß             35
K.        Höö aff en skoigh ängh                  laß             30
L.         Höö aff slåtter hagarna till              laß             16
            Höö aff gierdeßlindherna till           laß              20
                                  Summa                    laß             101

1          skattegården skattar           8 öresland, - penningar  
            Vthsädhee j gierdet  F
            Vthsädhee i gierdet  G        }  summa              13 1/4
            Vthsädhee i gierdet  H
            Höö aff heela hemmanet                laß              22   

2          skatte gården skattar           10 öresland, - penningar  
            Vthsädhe i gierdet    F
            Vthsädhee i gierdet  G        }  summa              17 1/4
            Vthsädhee i gierdet  H
            Höö aff heela hemmanet                laß              28

3          skattegården skattar            6 öresland, - penningar  
            Vthsädhee i gierdet   F
            Vthsadhee1 i gierdet G        }  summa              9 1/4
            Vthsadhe1 j gierdet  H
            Höö aff heela hemmanet                laß              16

4          skattegården skattar            12 öresland, - penningar  
            Vthsädhee i gierdhet F
            Vthsädhee i gierdet  G         }  summa              9 1/4
            Vthsädhee i gierdet  H
            Höö aff heela hemmanet till            las              35

            Till denne by fins en eng fol. 88, noterad littera E, huil-
            ken kallaß Sätran, räntar höö     30 laß
            

            Till deße bemelte byiar finnes skogh och
            mulbethee till nödtörfften, fiskiee watn
            jntet, quarn jngen.


(Karttext:)

Leer jordh
Haffre land.
Eng
Eng
Leer jordh
Lind
Hafrelandh
Täppa
Lind
Lind
Lind
Leer mylla.
Lind
Lind
Moßigh engh till Ååll
Skogz backa odug2
Lindh
Lind
Leer mylla
Eng
Engh till Söderby.
Engh
Lindh
Lind
Tompt
Söderby
Leer jordh
Lind
Lind
Beetzhagha.
Engh till Söderby
Lind.
Leer mylla
Lind
Slåttehagha
Lindh
Slåttehagha
Lind.
Beetzhagha.
Scala ulnarum.
Scala ulnarum.

1 D.v.s. Utsäde
2 Härefter några utplånade bokstäver