T7:87


(Rubrik:) Löffsta sochn.


            Notarum Explicatio

            Norr Åhßboo ähr skatte torph 1 vthan öretal
A.        Vthsädhee på heela torpet             tuneland    1 1/2 tunnland
B.        Höö aff engien weed torpet            laß            12
C.        Höö aff en moßigh engh till             laß            10

            Till detta torp finnes skogh och mulbethee
            och annan tarffwe skogh, timberskogh och
            näffwer skogh tillfyllest, fiskiee medhelmåt-
            tigt, quarn eller quarnställee jntet.

(Karttext:)

Måße walß eng
Myr eng
Norr Åhßbo
Heedtemman lacus.
Scala ulnarum.