T7:88


(Rubrik:) Simptuna häradt        Löffsta sochn.


            Notarum Explicatio

            Sneden ähr skatte torph 1
A.        Vthsädhee på heela torpet    4 1/2 tunnland
B.        Vthsädhee vthj wreethen       2 tunnland
C.        Höö aff engen till                   laß 20
            Höö aff gierdeßlindherna       laß 4

            Till detta torph finnes skogh och
            mulbethee tillfyllest sampt
            timberskogh, näfwer skogh och
            annan tarffweskogh till nödtorf-
            ten, fiskiee watn godht och
            kan finnas många andra lägen-
            heeter till att giöra åker och
            några hundhradhee laß engh.

D.        Denne engen som ähr medh D noterat
            kallas Sättran och lyder till Harffwedsta, fol. 92.
            Höö aff samma engh till         36 laß

E.        Denne engen som ähr medh E noterat
            kallas och Sättran, lyder till Södherby, fol. 85.
            Höö aff samma engh till         30 laß


            Notarum Explicatio

            (Ingen text.)   


(Karttext, vänstra bilden:)

Hård walß eng
Godh myre eng
Sneden
Axen lacus
Myr eng
Måße eng med små talleskog

(Mittenbilden:)

Hårdwalß eng
Hårdwalß eng.

(Högra bilden:)

Måße eng
Måße eng

Scala ulnarum.