T7:9


(Rubrik:) Frösthult sochn.


            Notarum Explicatio

            Långh tibble ähr 4 gårdar

A.        Vthsädhee j det westera gierdet,  tunnland                 63
B.        Vthsädhee j det östera gierdet,     tunnland                 52 1/2
                             Summa summarum    tunnland                 115 1/2

C.        Hård wålldz engh, höö till             laß                          40
D.        Höö aff en engh till                       laß                          10
E.         Höö aff en engh till                      laß                           8
            Höö aff gierdeßlinderna               laß                           20
                             Summan summarum  laß                           78

1.         Söder gården skattar            3 öresland                               EL. SKATTE?
            Vthsädhee i gierdet      A 
                                                         } summa                       23 1/2     EL. 23 1/8
            Vthsädhee i gierdet      B 
            Höö aff heela hemmanet              las                           15 1/2

2.         Gården skattar                       6 öresland
            Vthsädhee j gierden     A 
                                                         } summa                       46 2/8      
            Vthsädhee i gierdet      B 
            Höö aff heela hemmanet till                                         31 1/2

3.         Gården, frälßegård, skattar     3 öresland
            Vthsädhee j gierdet     A 
                                                         } summa                       33 1/8      
            Vthsädhee i gierdet      B 
            Höö aff heela hemmanet                                             15 1/2

4.         Gården skattar                       3 öreßland, - penningar
            Vthsädhee j gierdet      A 
                                                         } summa                       23 1/8      
            Vthsädhee i gierdet      B 
            Höö aff heela hemmanet till          las                           15 1/2

            Till denne by finnes skogh och mul-
            bethee till nödtörfften, fiskie jntet,
            ey heller quarn eller quarnställee.

(Karttext:)

Leer mylla
Lindh
Lindh
Leer mylla
Leer mylla
Långtibblee
Leer mylla
Scala ulnarum.