T7:90


(Rubrik:) Löffsta sochn.


            Notarum Explicatio

            Richlinge ähr skatte gårdar         3 stycken
A.        Vthsädhee j det norre gierdet      tuneland       29 1/2
B.        Vthsädhee j det södhree gierdet  tuneland       22 1/2
                             Summa                     tuneland       52

C.        Höö aff en godh engh till             laß               60
D.        Höö aff en medhel måttigh engh  laß               30
E.         Höö aff en engh till                     laß               20
F.         Höö aff en engh till                     laß               16
G.        Höö aff en engh till                      laß               10
                             Summa summarum    laß               136

            Desze tree skattegårdar skattar
            alla lijka, nämbligen 5 1/2 öresland hwardera.
            Alltså löper vthsadhee1 på hward2 bonde j
            gierdhet                  A        9 13/32 tunnor
                                                                  } summa 16 25/32
            j gierdet                  B        7 1/2 tunnor
            Höö aff hwar gårdh                            las        45

            Till denne by finnes skogh och
            mulbethee till nödtörfften, fiskiee
            watn jntet.

(Karttext:)

Här tager Hårstad egor wedh     
Leer jordh
Leer jordh
God engh
Rijchlinge
Leer mylla           
1 D.v.s. utsäde
2 D.v.s. var(je)