T7:91-92


(Rubrik:) Simptuna häradt        Löffsta sochn.


            Notarum Explicatio

            Hårsta ähr skatte 2, crohnebönder  2
A.        Vthsädhee j det norre gierdet                  tunnland   40
B.        Vthsädhee i det södhra gierdet                tunnland   39 1/4
                             Summa summarum                tuneland   79 1/4

C.        Skoigh och moßigh engh höö till              laß           30
D.        Höö aff en skoigh och moßigh <äng> till  laß           28
E.         Höö aff en skoigh engh till                       laß           40
            Höö aff gierdeßlinderna till                      laß           16
                             Summa summarum                laß           114

1.         Skattegården skattar    8 öresland, - penningar
            Vthsädhee j gierdet   A
                                                    } summa                        18 1/4
            Vthsädhee i gierdet   B
            Höö aff heela hemmanet till                     las            26

2.         Skatte hemmanet skattar 8 öre, - penningar
            Vthsädhee i gierdet   A
                                                    } summa                        18 1/4
            Vthsädhee i gierdet   B
            Höö aff heela hemmanet till                     las            26

3.         Crohnegården skattar    7 öresland, - penningar
            Vthsädhee i gierdet   A
                                                    } summa                        17
            Vthsädhee i gierdet   B
            Höö aff heela hemmanet till                     laß            24

4.         Cronegården skattar      12 öresland, - penningar
            Vthsädhee i gierdet   A
                                                    } summa                        26 1/2
            Vthsädhee i gierdet   B
            Höö aff gierdeßlinderna till                      laß            38

            Till denne by finnes skogh och
            mulbethee till nödtorfften, fiskiee
            watn jntet, humblegårdh jngen.


            Notarum Explicatio

            Harffwestad ähr gårdar 2, skattar
            till hopa                        18 öresland, - penningar       
A.        Vthsädhee j det norre gierdet                  tuneland   20
B.        Vthsädhee i det södhra gierdet                tuneland   19 1/2
                             Summa summarum                tunnland  39 1/2

C.        Skogz haga, fult med steen och skogh
D.        Höö aff en ängh till                                  laß           20
E.         Höö aff en hård wälls engh                     laß           50
            Höö aff gierdeßlinderna till                      laß           8
                             Summa summarum                laß           78

            Till denne bemälte by finnes skogh och mulbethe
            och annan tarffweskogh till nödtorften,
            fiskiee watn jntet, quarn eller
            quarnställee jntet.

            Till denne by fins en eng fol. 88,
            noterad littera D och kallaß Sätran,
            räntar höö        36 laß 


(Karttext, vänstra bilden:)

Håhrstad
Leer mylla
Skoigh och moßigh engh
Lindh
Igenlagt åker
Igenlagt åker
Skoigh och moßigh engh
Swart mylla
Här tager Rychlinge egor wedh

(Högra bilden:)

Här tager Hedeby egor wedh
Beethz haga
Hafre jord
Beethz haga.
Swart mylla.

Scala ulnarum.