T7:93


(Rubrik:) Simptuna häradt.        Löffsta sochn.


            Notarum Explicatio

            Hedeby ähr hemman 4
A.        Vthsädhee j det norre gierdet                  tunnland  41
B.        Vthsadhee1 j det södhre gierdet              tunnland   37
C.        Vthsädhee j det westera gierdet              tunnland   9 1/2
                             Summa summarum               tunnland   87 1/2

D.        Höö aff en skoigh och moßigh engh                        80
            Höö aff gierdeßlinderna till                      laß           50
                             Summa summarum                las           130

            Till denne by finnes skogh och
            mulbethe sampt annan tarffwe-
            skogh till nödtorfften, fiskiee
            watn jntet, quarn jngen.

(Karttext:)

Skoigh engh
Lindh
Här tager Harffwedsta egor wedh.
Leer mylla
Lindh
Leer mylla
Engh
Hedeby
Lind
Lindh
Lind
Leer mylla
Scala ulnarum.

(Senare anteckning:)

5 1/2 pl.   
1 D.v.s. Utsäde