T7:94


(Rubrik:) Simptuna häradt.        Löffsta sochn.


            Notarum Explicatio

            Söder Staarfors gårdh      3
A.        Vthsädhee j det norree gierdet       tunnland  38
B.        Vthsädhee j det södhra gierdhet     tunnland  24
Ø.        Vthsädhee aff bådhee wreetherna  tunnland  2 1/4
                             Summa summarum      tunnland  64 1/4

C.        Höö aff en engh till                         las           40
D.        Höö aff en engh som hörer södra
            gården allena till, höö                     laß           30
            Höö aff gierdeßlindherna               laß           50    

            Till bemälte gårdar finnes skogh och
            mulbethee till nödhtorfften, fiskiee
            watn jntet, quarn jngen.


            Notarum Explicatio

            Vhleboo ähr skatte torp, skattar  1 1/2 öre
            Vthsädhee vppå heela hemmanet till   tunnland  4 1/2
            Höö aff heela hemmanet till                laß           16

            Belangandee skogh och mulbethee
            finnes skogh och mulbethe till nödh-
            torften, fiskiee watn jntet,
            quarn eller quarnställee jntet.


(Karttext:)

Lindh
Lindh
Leer mylla
Beetz haga
Lindh
Söder Staarfors.
Lind
Lindh
Beethz haga.
Whleboo
Leer mylla
Igenlagt åker
Igenlagt
Här möther Söder Staarfors engh.
Lindh
Här möther en engh som lyder till Whle boo.
Whleboo engen
Denne engen lyder Söder gården vthj Söder Staarfors till, hwilcken ängh ähr kiöpt ifrån Orffwenboda.