T7:95


(Rubrik:) Simptuna häradt.        Löffsta sochn.


            Notarum Explicatio

            Norr Staarfors, hemman              2
A.        Vthsädhee j det norre gierdet       tunnland  38
B.        Vthsädhee j det södhree gierdet   tunnland  37
C.        Vthsädhee obrukat och jgen lagder åker      5
                             Summa vppå brukat åkeren        75

D.        Boolandh, lyder till Söder gården
E.        Beethes haga     till Södher gården   
F.        Beethes haga till Norr gården
G.        Engh till Millan gården                           las  10
H.        Beethes haga till Millan gården              las
I.          Boolandh, något skogh beblandat, höö las   15
                              Summa lateris                     las   25


            Notarum Explicatio

K         ähr en engh, lyder Norr Staarfors               
            till, höö aff samma engh till                    laß  130
L.         Denne ängien lyder Norr gården till
            allena, höö till                                       laß  10
M.        Höö aff engen som lyder Mijllangården till   15
                             Summa summarum alz höö som
                             lyder till Norr Staarfors        laß  180

N.        Denne engen som med N noteras lyder till
            Söder Staarfors, jnnehåller höö, nämbligen  80

            Till bemälte Norr Staarfors finnes
            skogh och mulbethee till nödtorften,
            fiskiee watn jntet, quarnar som gåår
            continue belägen wester om byen.


(Karttext:)

Skoigh engh
Slätt engh
Igenlagh
Leer mylla
Igenlagd åker
Vthi detta signo Ø skall tillhopa signo Ø
Igen lagd åker
Leer mylla
Leer mylla
Norr Staarfors
Igenlagt
Booland till Söder Staarfors.
Scala ulnarum