T7:98


(Rubrik:) Simptuna häradt.


            Notarum Explicatio

            Noohlßio1 ähr gårdar      2,
            skattar lijka öretal, nämbligen    5 öresland
A.        Vthsädhee j norre gierdet, nämbligen  tunnland   9 3/4
B.        Vthsadhee2 j gierdhet                          tunnland   6
C.        Vthsädhee j gierdet                             tunnland   6
D.        Vthsadhee2 i det södhra gierdet           tunnland   10
                             Summan                            tunnland   31 3/4

E.        Höö aff en godh engh till                      laß            60
F.        Höö aff en godh engh till                      laß            45
G.        Höö aff en engh till                              laß            20
H.        Höö aff en skoigh engh                        laß           10 
            Höö aff gierdeß lindherna till                laß            8
                             Summa höö [laß]               laß            143

            Dehze twenne skatt gårdar skattar
            alla lijka vthj öretal, nämbligen  5 öresland
            hwardera, altså löper på hwar
            gårdh lijka i gierdet    A  4 7/8 tunnor
            Vthsädhee i gierdet    B  3      tunnor
            Vthsädhee j gierdet    C  3      tunnor  } summa   15 7/8
            Vthsädhee j gierdet    D  5      tunnor 
            Höö alz på heela hemmanet till            laß             71 1/2  

            Till denne bemälte by finnes skogh och
            mulbethee sampt annan tarffweskogh
            till nödtorfften, fiskiee watn
           
medelmåttight vthj Wansiön,
            quarn jngen.

(Karttext:)

Wansiön lacus
Noohlsiö  

1 D.v.s. Nolsjö (Nordsjö)
2 D.v.s. Utsäde