T7:99


(Rubrik:) Löffsta sochn.


            Notarum Explicatio

            Borgen ähr skatte hemman 1/4 deelß
A.        Vthsadhee1 på heela torpet till             tunnland   3 1/2
B.        Höö alz på heela torpet                       laß            30

            Belangandee skogh, mulbethee,
            tarffweskogh, timbber skogh och näf-
            wer skogh tillfyllest, fijskiee godt vthj
            Gååhlsiöön, quarn eller quarn ställee

            Vthj detta signo NB ähr en borgh, som
            j gamblee dagar ähr i hoop förd, aff
            mycken stoor steen, mächta swå-
            ra starck befästat, med 3 murar
            och ähr långh 225 alnar, breed 260
            alnar, diup eller högh mur som haar
            warit i förtijder   8 alnar.

(Karttext:)

Borgen
Gååhlsiön
Träsk
Scala ulnarum. 

1 D.v.s. Utsäde