T7:Pärm insida


Jnleffvererat den 20 junij 1652
af auctore, Johan Åkeson.

Reviderad år 1819 af S.P. Nordstedt
De i jordeboken införde numror äro teknade
med et + under numern.