T9:Pärm insida


(Etikett på främre pärmens insida:)


        Reviderad år 1819 af S.T. Nordste<dt>

De i jordeboken införde numror äro märkte
med ett + under numern.