T9:Titelblad


(Titelblad:)


              K101


GEOMETRISCH BOOK
        hwar vthij
  åth skillige krono tårp
i Kongz öhrs lähn finnas skatt
   -lagde och delinierade
          anno 1681.
              aff
      Jona Carlsteen


1 Tillfogat i senare tid.