T9:Register[1]


                                REGISTER.
Öfwer Weßmannelandz Boken K. 10. giordt den 23 Februarij 1701.

                                                                      Chartans
Härader        Socknar.        Byar.                        fol:                Härader.            Sochnar.                            Byar.                                    fol:

Åkerbo.       Skiäfwi.          Biörnesboda                1.                Åkerbo            Odenswi.                            Frobbesta
                                          Klåckarekijlen.            2.                                                                                  Torsmåsen.                           281
                                          Leermansboda.            3.                                                                                  Norrslyta                             29.
                                          Öijer ock Römåsboda                                                                                       Meersta
                                          som nu kallas Tächten  4.1                                                                                 Åålesta                                30.1
                                          Tryckiersbo                 5.                                                                                  Nogesta                               31.
                                          Brattfors                      6.                                                                                  Hackesta                              32.
                                                                                                                                                                  Stulesta                                33.
                    Odenswi.       Torpet Biörsboda         7.                                                                                  Kiöhlesta                             34.
                                          Gunnarsbowalln           8 et 29.                                                                         Kiöhlsta Eng                        35.
                                          Hagetorp                   10.
                                          Sämskarbotorpen      11.                                         Broo.                                 Swartbäcken                         9.
                                          Tängsta
                                          Sothebo                     16.2                                       Mallma.                              Jäxbo.                                 12.
                                          Boda                                                                                                                 Gislarbotorpen                     13
                                          Barkesta
                                          Suursta                      17.2                                       Kiöpings.                            Wreeta                                 14.
                                          Arla
                                          Giresta                       18.                Norrbo            Skultuna eller Romfertuna    Julpagård                              36.
                                          Hackesta                   19.
                                          Kumbla                      20.3               Wagnsbro.       Westerfernebo.                    Westerbykihl
                                          Westerby 4-i Muncktorp Sochn-4                                                                             med des torp                        371
                                                                                                                                                                    4-Björsbo, Broo, Smedsbo
                                          Bellesta                                                                                                              Sutarbo-4
                                          Rijsta                          21.1              Sundboo.         Fällesbro.                             Frötuna.                                38
                                          Holmeby                                                                     Giötlunda5                       Korwijk                       41 et 42.
                                          Grinda                        22.1                Glanshamars6                                             Orrkijlen                      43 et 44.
                                          Stoora Råklunda
                                          Lilla Dito                    23.1                                       Gunnilbo Sochn.                 Naddebo eller Bock<->
                                          Lundby                      24.                                                                                    hammars egor som
                                          Sörslyta                                                                                                              med Skinskattebergs,           40.7
                                          Busta                         23.1                                                                                   Norbergs och Wåhla sockn
                                          Hättesta                                                                                                              skildnad8 är omgifwen
                                          Elsnabben                  26.1               NB. Sub folio 15 finnes ett Ransacknings Protocoll öfwer
                                          Kulinge ock torpet     27.                     åtskillige byar men som det är heelt söndrigt ty kan eij
                                                                                                     deröfwer giöras något richtigt register.                         Crone allmeningen Biörnas booda              1/2
                                    Klåckere Kijlen                              1/4
                                    Leermans booda                            1/4
                                    Tächten                                         1:–r
                                    Tryckiars booda                            1/4
                                    Brattforß                                        1/4
                                    Biörßboda                                     1/4    5 5/12 mantal9
                                    Gunnarsbo Wallen                          1/3
                                    Hagan                                           1/4
                         Crone allmäningen Sämbskerbo                1/2
                                    Jiäxbooda10                                   1/3
                                    Gißlarboda                                    1/2
                                    Swansbooda                                 1/2
                                    Vhleboda                                     1/4


1 Efter klammer som för ihop denna och föregående rad.
2 Efter klammer som för ihop denna rad med föregående och följande.
3 Efter klammer som för ihop denna och följande rad.
4-4 Infört i efterhand.
5 Infört i efterhand, egentligen i höjdläge mellan denna och följande rad till höger.
6 Infört i efterhand, egentligen i höjdläge mellan denna och föregående rad till vänster.
7 Efter klammer som för ihop denna rad med de föregående och följande två raderna, dvs. sammanlagt fem rader.
8 Är tillsammans med det föregående sockn troligen att förstå som identiskt med SAOB S 8520 SOCKEN-SKILLNAD, dvs. 'sockengräns'.
9 Efter klammer som för ihop alla detta styckes rader. Stycket är skrivet av en annan hand än resten av sidan.
10 Eller möjligen Giäxboda med ett versalt G av gemen typ.