T9:Register[2]


                REGISTER

Biornas boda                                                1    [T9_7.html]
Klåkarekijlen                                                2    [T9_8.html]
Leermansbooda                                            3    [T9_9.html]
Techten                                                        4    [T9_10.html]
Trykiars booda                                             5    [T9_11.html]
Brattforss                                                     6    [T9_12.html]
Biörsboda                                                    7    [T9_13.html]
Gunnarsbovalln                                            8    [T9_14.html]
Swartbacken1                                               9    [T9_15.html]
Hagan                                                        10    [T9_16.html]
Sämskareboda                                           11    [T9_17.html]
Giäxboda                                                   12    [T9_18.html]
Gisslarboda                                                13    [T9_18.html]
Wreta                                                        14    [T9_19.html]

(Rekonstruerad fortsättning:)2

Rannsakningsprotokoll utan kartbilder         15    [T9_21--42.html; ej transkriberade]

Tängesta, Sotheby, Bodha                           16    [T9_44.html]
Barkesta, Suurstadh, Arla                           17    [T9_45a.html]
Girestad                                                      18    [T9_45b.html]
Häckestad                                                   19    [T9_46.html]
Kumbla, Westerby                                      20    [T9_47.html]
Rijsta, Bellesta                                            21    [T9_48.html]
Holmeby, Grinda                                         22    [T9_49.html]
Stora och Lilla Rocklunda                           23    [T9_50.html]
Lundby                                                        24    [T9_51.html]
Sörslyta, Busta                                            25    [T9_52a.html]
Hättesta, Elsnabben                                     26    [T9_52b.html]
Kulinge, Kulinge torp                                  27    [T9_53.html]
Fröbbesta, Torsmossen                               28    [T9_54.html]
Norrslyta, Gunnarsbovallen                        29    [T9_55a.html]
Meesta, Åålesta                                          30    [T9_55b.html]
Nogesta                                                      31    [T9_56.html]
Huckesta                                                    32    [T9_57.html]
Stulesta                                                      33    [T9_58a.html]
Kiölesta                                                     34    [T9_58b.html]
Kiölsta äng                                                 35    [T9_59.html]
Julpa (konceptkarta)                                 36    [T9_60-61.html] –Ska delas i två filer?
Frötuna (äldre geometrisk karta?)            38-39 [T9_63.html]
Västerbykil (konceptkarta?)                      37    [T9_65-67.html] –Ska delas i tre filer?
Naddebo eller Bockhammar                       40    [T9_69.html, T9_70.html]
Korwijk [1] (äldre geometrisk karta?)      41    [T9_71.html]
Korwijk [2] (äldre geometrisk karta?)      42    [T9_72.html]
Orrkilen [1] (äldre geometrisk karta?)      43    [T9_73.html]
Orrkilen [2] (äldre geometrisk karta?)      44    [T9_74.html]


1 Troligen fel för -bäcken.
2 Namnen är tagna från det längre registret eller från respektive karta, men har i några fall moderniserats.