T9:9


(Rubrik:)


Broo sochen och torppet Swarttb<ä>cken


                  Notarum Explicatio

                                                                                                   Tunneland      Lass:
1     Tårpet Swart bäcken opkrächtat och beläget
       finnes, å odelbyn Wählbräcka, allenast
       1/2 fierdingz wägh där iffrån mitt inutij benämpte
       bys ägor
A:    Vth säde där till hvart åhr                                                           2 1/16
B:    Höö dähr till noga räcknat                                                                             20
       Doch alldenstund till dätta tårp 1o allt föör
       ringa åcker finnes, 2o allt föör nähr båhlbyn
       beläget, 3o ägorne aff sillffva böndren i byn
       brukas /: som högeligen emot skatt läggning
       häär å protestera, ty i anledning aff sluht,
       kunde man, jämpte nämbden till ingen
       wijdere skattläggning här å sigh vthlåta,
       vthan hembskiutandes sacken utij hans nådes
       högwählborne herr landz höffdinges mogne
       dejudication och omdöme