T9:10


(Rubrik:)


Odenßwij sochen och skatte torppet Hagan


                  Notarum Explicatio

                                                                                                   Tuneland      Laß:
1     Dätta hagetårp som å Lundby båhlby
       finnes beläget, bliffver i krafft aff
       deß åckers duchtigheet föör 1/4 mantal och
       2 öresland hädan effter beräcknat
A:    Vth säde där till hvardera åhret wägen be-
       blandet leerjord                                                                          2 3/4
B:    Höö aff så wähl denne ängen, som
       och en annor skogz äng, till sammans                                                           20

(Karttext:)

Frebbsa ägor mööta
2 öreßland 1/4 mantal
Hagetårp