T9:17-18


(Notarum explicatio, vänstra kartan:)

    Barkesta 2 skattegårdar, hwar-
  tera 12 öres land,
Vhsäde till hwar gården, det ena
åhret   16 tunnor   Dett andra   11 tunnor.
obrukat åker   2 tunnor1
Eng till hwar tera gården 50 laß.
Skog och mulebete till nödtorfften.

Suurstadh en skattegård 12 öre<sland>
Whsäde det ena åhret   10 3/4 tunnor.
Det andra åhret   10 tunnor.
Obrukat åker   3 tunnor1.
Eng till 40 laß hårdwalßhöö.
Skog och muulbethe inget.

Arla, en skattegård, vhsä2
Vhsäde   det ena åhret   14 tunnor.
Obrukadt åker   1 1/2 tunnor1.
Det andra åhret   17 tunnor.
Eng till   30 laß hårdwalls höö
Skog och mulbethe inget.

(Karttext:)

Obrukat åker.
Moojord.
Swartmy-la.
Barkesta
Swartmy-la.
Hårdwoldz eng. till Barkesta. 38 laß
Hårdwols eng till Barkesta.
Hårdwals eng till Arla. 17 laß
2 7/8 tunnor
2 3/8 tunnor
Suursta engh 18 <laß>
Eng 6 <laß>
Mojord
NB 3 5/8
obrukat åker
Arla
obrukat åker NB3
obrukat åker NB
Swartmyla
obrukat åker.
Swartmyla 10 7/8
1 1/2
Arla engh. 13 <laß>
Beetzhaga till Suurstad.
Beetzhaga till Arla

(Notarum explicatio, högra kartan:)

Girestad twå skattagårdar, hwartera ett mark land
Vhsäde det ena åhret till hwar gården   13 7/8 tunnor
Det andra åhret   14 1/4 tunnor
Eng till   70 laß, starbottns1 höö.
Skog och mulbete inget.
Humbelstänger 100 hwartera.

(Karttext:)

Engh.
obrukat åker
Beetz haga.
Haffuer-jordh.2
Eng med starwol
Swartmyla
Tompt
Tompt
Trä-gård
Engh med starwoll
Hafuer-land.
Swartmyla.
Engh
Haffuerland
Engh


1 Se SAOB S 11076 STARR-BOTTEN.
2 Troligen identiskt med SAOB H 590 HAVRE-JORD.
3 Med "utsäde" underförstått, eller i betydelsen 'tunnland'; jfr SAOB T 3180 TUNNA, sbst. 4.
4 Ej helt säkert läst, men troligen av misstag ej struken början av första ordet på nästa rad.
5 Följt av ett utstruket svårtytt tal.