T9:19


(Notarum explicatio:)

Häckestad   2 cronegårdar
hwartera 2 markeland.
Vhsäde det ena åhret till
hwartera gården   ?3 tunnor
1-O b<r>ukat åker   2 ?/4-1
Det andra åhret   ?2 7/8 tunnor
Eng till   60 laß.
Skog och mulbete till nöd-
            torfften.

(Karttext:)

Häckestad engh.
obruket åker.
Häckesta engh.
Häckesta engh.
Häckesta engh.
Obrukat åker
Swartmyla
Mojord
Swartmyla.
Obrukat åker.

2-In alles 5 arck i Odinswij sockn.-2


1-1 Tillfogat efter att raden under hade skrivits.
2-2 Längst ner på arket med annan hand.