T9:21


(Karttext:)1

obrukat åker
lind
obrukat åker
Swartmy-la
Rijsta hårdwals engh
obrukat åker
?g
Rijsta
Beetzhagha
Engh
obrukat åker
Swartmyla
obru-<kat> åker
Mojordh
Swartmylla
Swartmylla
Bellesta eng
obru<-kat> åker
obrukat åker
Beetzhaga till Bellesta


1 Till vänster om kartbilden några tecken upp och ner som det är svårt att finna någon mening i; kanske ett pennprov. Nere till höger, också upp och ner, något slags matematisk uträkning eller anteckning. Nära denna en tecknad figur, kanske av en fågel.