T9:22


(Karttext:)

Eng till Hagelßberga i Kiopingz sochn
obrukat åker.
Lind.
obrukat åker.
obrukat åker.
Lindh
Moiord
obrukat åker
obrukat åker
obrukat åker
Tompt.
Mojord
obrukat åker
Eng till Holmeby hårdwals
Holmeby ängh. Hårdwall

lind
Swartmylla
lind
Trädhee1
Beetzhaga till Grinda.
Grinda engh
Swartmylla
Grinda
obrukat åker


1 Ej helt säker läsning, men betyder troligen 'träda'. Står på tvären till vänster om Grindas område.