T9:23


(Karttext:)

Beetzhagha
Lindh
Beetzhagha
Lille Rocklun-da engh
betzhagha
beetzhaga
Store Rocklunda engh
Lille Rocklunnda engh hårdwold
obrukat åker
Swart mylla
Lille Roklundd1
Store Råk-lunda engh
Swartmyla
Swartmylla
Swartmylla
obrukat åker
S. Rok-lunda
Trä-gård
obrukat åker
Mojordh
Tompt
Lind
Lind
Swartmylla
Lind
Vhiord till Lerstad obrukat
Beetz hagha till Stoore Rocklund
Beetz haga till Store Rock-lunda.
Beetzhagha till Stoor Rockhunda2.


1 Namnets slut är ändrat och något osäkert.
2 Fel för -lunda.