T9:24


(Rubrik:)1

Wässmanneland
Åkerbo härad och Odenswij sochn.(Karttext:)

Torpställe till Lundby
Torpeställe till Lundby.
Lundby engh staarbottn2.
Beetz hagha till Lundby.
Mojordh
Lind
Lundby
Swartmyla
Swartmyla
obrukatt åker
obrukat åker
3-Här möter Fröbesta ägor med sin åcker och ängh-3


1 Med annan hand än övrig text.
2 Jfr SAOB S 11076 STARR-BOTTEN. Vattnet i öster är Lundbysjön norr om Köping.
3-3 Med rött bläck av annan hand än rubrik resp. övrig karttext. Delvis nött och svårtytt och inte helt säkert läst. Fröbbesta är en by söder om Lundby.