T9:25-26


(Karttext, vänstra kartan:)

Sörsyllte egor.
Lind
obrukat åker.
betzhaga till sörslyta
Swartmyla
Sörslyta engh hårdwall.
Beetzhaga till Söörslyta.
Lindh
Mojord
Lind
Lindh
Engh
obrukat åker.
Sörslyta
Beetzhaga till Söörslyta
Engh.
Sörslyta engh hårdwall
Swartmyla
obrukat åker.
obrukat åker.
Swartmyla
obrukat åker.
obrukat åker
Busta engh hårdwall.
Busta
Mojord.
Mojordh
Obru-kat
obrukat åker.
obrukat åker.
Lind.
Mojord.
Buusta beetzhaga
Eng till Busta.
Lindh
obrukat åker

(Karttext, högra kartan:)

Hättesta engh.
Torp till Hättesta Elsnabben bem???dt.1
Mojord
2-Fadher wår som äst i H-2
Mojordh
obrukat åker
obrukat åker
Lind
obrukat åker
Mojordh
Lind
Swartmyla
Hättesta
Lindh
obru-kat åker
Hättesta engh sanck
Swartmyla
??????eß3
obrukat åker
obrukat åker
Mojordh
Lindh


1 Ännu ej tolkad förkortning, men möjligen "benämdt" om man förutsätter ett n i stället för felskrivet m som tredje bokstav. Namnen torde vara identiska med dagens Hättsta resp. Älvsnäbben, som ligger ca 2 km från varandra.
2-2 Av annan hand, skrivet uppochner till höger om Elsnabbens område. Över det tillfogade står tre F såsom pennprov el. dyl. Jfr T9:35.
3 Av annan hand, svårtytt, troligen ett ortnamn väster om Valstaån.