T9:28


(Rubrik:)1

    Wässmanneland.
Åkerbo häradh Odenswij sochn.
                detta ark.


(Karttext:)2

lindh
ob<rukat> åker
lindh
obrukat åker
Lind
Lind
obrukat åker
Tompt
obrukat åker
obrukat åker
Frobbesta.
Lind
Lind
obrukat åker
obrukat åker
Lin<d>
Lind
Swartmylla.
Engh.
Frobbesta engh sanck
Beetzhagar till Fröbbestad.
Toorßmoßa engh. Sanck.
obrukat åker
obrukat åker
obrukat åker
Mojord
Tors-moße torp
Lin<d>
Toorßmåßan
Lind.
Moße.
Mojord
Mojord
obrukat åker
Schala vlnarum.


1 Av annan hand än övrig text.
2 Av annan hand, delvis raderat, nere till höger bl.a. en namnteckning, möjligen Larss Parre.