T9:29-30


(Karttext, vänstra delen av kartan:)

Gunnarsboo-wals engh
Mojord
Gunnarß bo wallen.
Mojord
Lind.

Engh
Lindh
Norslyta engh.
Lindh
Mojord
obrukat åker
Norslyta engh
obrukat åker
obrukat åker
Lindh.
obrukat åker
Swartmylla
lindh
Lindh
Norrslyta
obrukat åker.
Swartmylla
Beetzhaga
Lind
obrukat åker

(Karttext, högra delen av kartan:)

Fadh1

Mojordh.
Lindh
NB obrukat åker
obrukat åker. NB 3 3/8
Mojordh
Lindh.
Mojord
Lind
19 7/82
Swart-mylla
Tompt
13 3/76
Meesta
E 5 1/16
Swartmylla
Meesta eng hårdwall 60 laß
Mojord 2 3/8
1 7/82

82
Mojord.
2 5/16
Swartmylla.
Beetzhaga
Åålesta
9 1/2
Swart-mylla
Åålsta engh hårdwall.
lindh
lind
F 1 11/322
lind
Lind
Mojord 1 5/16
Vhjordz eng till Meesta
Moo-jord
2 1/22


1 Av annan hand på tvären långt upp till höger; jfr T9:26.
2 Följt av något slags förkortning innehållande bokstaven o.