T9:32


(Rubrik:)1

               af
    Wässmanneland.
Åkerbo häradt. Odenswij sochn.
      är detta arck, och dee
             4 fölljande.


(Karttext:)

2-Huckestadh. – 3. gårdar.-2

Huckesta engh
Engh.
Mojordh
Swartmyla
Lindh
Lind
Lindh.
Huckesta engh
Mojordh

3-In alles 5 arck af detta slaget, i Odenswij sochn.-2


1 Av annan hand än övrig text.
2 Med präntad stil till vänster om kartbilden.
3-3 Längst ner på sidan, av samma hand som rubriken.