T9:33-34


(Karttext Stulsta:)

Stulesta slotter-hagha.
Moßeng till Stulesta.
Stulesta slotter-hagha.
Moßeng till Stule-sta.
Swart mylla
Stulesta.
Stulesta engh hårdwall.
Swart mylla
obrukat åker.

Mojord 2 3/8
1 7/82

82
Mojord.
2 5/16
Swartmylla.
Beetzhaga
Åålesta
9 1/2
Swart-mylla
Åålsta engh hårdwall.
lindh
lind
F 1 11/322
lind
Lind
Mojord 1 5/16
Vhjordz eng till Meesta
Moo-jord
2 1/22

(Karttext Kölsta:)

Lind
Mojord
Lind
Engh
obru-kat åker
Lind
Kiölestadh
obrukat åker
Mojordh
Kiölsta slotterhagha.
Swartmyla
Kiölsta engh. hårdwall
obru<->kat åker
obrukat åker.
Swartmyla
Mojordh
Lindh
obrukat åker.
Lindh
obrukat åker
Engh


1 Av annan hand på tvären långt upp till höger; jfr T9:26.
2 Följt av något slags förkortning innehållande bokstaven o.