T9:35


(Rubrik:)1

Kiölsta äng


(Karttext:)

2-Helsan förr sändt medh gudh alz megtigh ? ???.-2
3-Helsan försändt medh-3

Kiölesta engh. hård woll.
obrukat åker


1 Av annan hand än karttexten.
2-2 Av annan hand på tvären uppe till höger om kartbilden; jfr T9:26.
3-3 Uppochner och på snedden till vänster om kartbilden, troligen av samma hand som föregående.