T9:40a


(Karttext:)1

2-Her mother3 Skin<->skattebergs eghor-2
Sion4 Gefian
Nott<->holman
Nåbben
Slåtter<->måssa
Kors<->måssan
Fantebo siön
Bockhamars eghor på denne sijdan
Erlansbo eghor på denne trackten
Öfwer hammaren
Mellan hammaren
Nidher hammaren
Bockhammars bruuk
5-Röör uid Aeenkulan-5
Brick torpet

Naddebo
Lill naddebo
Ormkerret
Ormkers udden

Giedkernan6
Her möther Gunnilbo sochn och Naddeby eghor på denna sijdan
Her möter Uåhla sochn och Trumbelsbo eghor på denna sijdan om rågangen7
Säfkers8 steen
Frigh sund


1 Ned till i jämnhöjd med Explicatio Notarum. Fortsätts efter denna i nästa fil.
2-2 På tvären längst till vänster.
3 Fel för möther.
4 Fel för Siön. Avser dagens Nedre Gävjan.
5-5 Strykning efter Röör, troligen av Wijd. Det antagna uid och slutet av nästa ord står delvis i ett slitet veck och är inte helt säkert lästa.
6 Uppe till höger på kartan. Avser troligen dagens Lilla Gäddtjärnen, eller kanske båda tjärnarna trots att bara en är inritad på kartan.
7 Eller -gången; ordet döljs delvis i ett pappersveck.
8 Troligen avses denna skrivning även om den andra bokstaven snarare ser ut som ett å. Namnet bör i alla fall avse Sävtjärnen.