T9:421


(Rubrik:)


Fällesbroo sochn


(Notarum explicatio:)

    Calculat än på Korwijk:
Sub littera A. åker till 20. tunnor2 leer iordh
Sub littera D. åker hage till 3. tunnor3 iordh.
Sub littera E. åker hage till 2. tunnor3 iordh
Sub littera F. Elacka betes hagar.


(Karttext:)

Hamnebaren


1 Fortsättning norrut av föregående karta.
2 Med "utsäde" underförstått, eller i betydelsen 'tunnland'; jfr SAOB T 3180 TUNNA, sbst. 4.
3 I betydelsen 'tunnland'; jfr SAOB T 3180 TUNNA, sbst. 4.