T9:431


(Rubrik:)


Fällesbroo sochen


(Notarum explicatio:)

Calculat: På Orrekijlen som
nu brukas och bärgas wnder Kor-
wijks by.
Sub littera H. åker till 5. tunnor2 sogiord3
Sub littera K. Sank och sompt hård-
walz engh  Höö till 150 laß.
Fångeskogen ähr mästedelz af huggin
till swedie landh och andra nöd
torfter till Korrwijken.


(Karttext:)

Orrekijlens fångskogh
V. Orrekijlen


1 Troligen en felplacerad äldre geometrisk karta (från 1600-talets första hälft). Orrkilen ligger söder om Fellingsbro och Korrvik, på Närkesidan av Arbogaån.
2 Med "utsäde" underförstått, eller i betydelsen 'tunnland'; jfr SAOB T 3180 TUNNA, sbst. 4.
3 Se SAOB S 15902 SÅG-JORD.