Torpa: 10

(Rubrik saknas)

Notarum Explicatio                     Vtsäde tunnor     Höö laaß

Torstensred hemman            1/2
               Räntar smör          1 lispund
Wtsäde j giärde 5 tunnor                           5 1/10
               wreten 1/10 tunnor              
               Höö                                                                    20
Eenßäde ör och suartmylla jordh,
          fiske vatn i Borgaresiöen,
          mulebete och veda skogh
          j biörke marken gådt
A. ähr en eng, Balsemaen benämdt,
     lyder till Wäggia, specificerat
     folio 9, till höö                                                               4

(Karttext:)

Maa engh
Ömmesala egor
Ör
Maa engh
Ömmesala ägor möta
Maa eng
Liungh och hard walz äng med eene buskar
Onyttig måse
Tuffuig maa och starbåtz engh
Noor
Wäst
Öst
Söder
Jngestorpa ägor möta