Torpa: 102

                Effterskreffuet
                    hem man
        ähr affmätt j Marbäcka sochn
                Kiärrabool     folio 103.