Torpa: 103-104

(Rubrik:) Kindz häradt      Marbäcka sochn.

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Kiärrabool hemman                        1/2
                    Räntar smör                    2 lispund
                    wreten A    3 1/5
     Wtsäde j giärdet        3 tunnor                            6 2/5
                    wreten B    1/5
                    Höö                                                                            16
                    Humble gårdz stänge        300
                    Quarn gångande hööst och wåår
             Eenßäde öhr och suartmylla jord
             Fiske vatn i Aßunnen godt
                    Sochne skogh till timber
                    nötorfftigh
                    Giärzle och brännemark här j
                    kringh om gården,
                    mulebete godt

(Karttext:)

Asunnen lacus
Betes hage medh eeke skogh
Hård walz eng
Maa och stag walz engh
Stenig hård walz eng medh eeke och haßle skogh
Här emällan ähr Korppebol egor belägna
Maa eng
Korppebol egor
Betes hage