Torpa: 106

                Effterskreffne
                   hemman
    ähra affmätne j Gälstadh sochn
               Bärget j Frölunda    folio  107
               Boarp                     folio  109