Torpa: 107-108

(Rubrik:) Kindz häradt      Gälstadh sochn.

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Bärget j Frölunda hemman         1
                         Räntar smör           6 lispund
     Wtsäde        brukat    8 3/5
                         obrukat  3/5                                    9 1/5
                         Höö                                                                        16
     Eenßäde öhr och suartmylla jordh,
        quarn öde, fordom gångande hööst
            och wåår
     Skogh till timber giärzle och
        brännemark nötorfftigh,
            mulebete gått

(Karttext:)

Sanck eng
Betes mark
Hårdh walz engh
Ode1
Bärget
Skön walz engh
Öde
Måsig hård walz eng medh eeke skogh
Tuffuigh eengh
Tuffuigh engh
Maa och tuffuigh engh

1 D.v.s. Öde