Torpa: 109

(Rubrik:) Kindz häradt      Gälstadh sochn.

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Boarp hemman                    1/4
              Räntar smör                2 lispund
              Wtsäde alz                                                3 2/5
              Höö                                                                                    8
     Eenßäde suartmylla
                        jordh
     Skogh till timber,
     giärzle och bränne-
     mark nötorfftigh,
     mulebete gått

(Karttext:)

Hård walz engh
Hård walz engh
Liung backe
Vnder Jntorph
Vnder Slomsuijk
Skön walz eengh
Tuffuigh engh
Betes hage
Hård walz eengh