Torpa: 11

(Rubrik:) Länghems sochn.

Notarum Explicatio                     Vtsäde tunner     Höö laaß

Norre Haldarp hemman        1/4
              Räntar smör           1 lispund
             
giärdet 3 tunnor
              wreten A 1/5
Vtsäde j wreten B 2/5                                4 7/10
              wreten C 3/5
              wreten D 1/2
              Höö                                                                      12
Eenßäde suart mylla jordh
A.   Jttem betes hage noterat foli<o ...>,
       fiske vatn i Långa siöö nötorfftig,
       mulebete och veda skogh
       j biörke marken gådt

(Karttext:)

Hård(?)
Enebacke
Maa äng
Måsig hårdh walz engh medh eeke skogh
Betes marck
Onyttig måse
Söder Haldarpa egor
Noor
Wäster
Öster
Soder