Torpa: 111-112

(Rubrik:) Kindz häradt      Säm sochn.

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

1.  Siögården j Säm    hemman      1/2
                      Räntar smör            3 lispund
                      Wtsäde alz                                          6 1/2
                      Höö                                                                           16

2.  Bakare gården jbidem hemman 1/4
                      Räntar smör            1 lispund
                      Wtsäde alz                                          4 4/5
                      Höö                                                                           10

3.  Boszgården jbidem hemman     1
                      Räntar smör            8 lispund
                      Wtsäde alz                                          11 4/5
                      Höö                                                                           35
     Till förbemälte hemman ähr eenßäde
         sandh och suart mylla jordh
     Fiske watn gått
     Skogh till timber giärzle och
     brännemark nötorfftigh,
         mulebete gått

(Karttext:)

Onyttig måse
Hårdh walz eng medh eeke skogh
Maa engh
Hård walz eengh
Hård walz engh medh eek och haßle skogh
Hårdh walz engh
Tuffuigh stagh walz eengh medh biörke busker
Hård walz engh
Tuffuigh engh
Hård walz engh
Tufuigh engh
Måsig hård walz eng
Maa engh
Tuffuigh stagh walz eengh
Hård walz engh
Tuffuigh engh
Tuffuigh skön walz engh
Hård walz eengh
Maa engh
Tuffuigh starbåtz eengh
Skene walz engh
Maa eengh
Maa och skön walz engh
Kyrkan