Torpa: 113-114

(Rubrik:) Kindz häradt      Säm sochn.

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Wigby skatte hemman                1
                     Räntar smör               6 lispund
                     gärdet     5 2/5
     Wtsäde j  wreten A 2 4/5                                     9 3/10
                     wreten B 1 1/10
                     Höö                                                                              40
                     Humble gårdz stänge   200
      Eenßäde suart mylla jordh
      Quarn öde fordom gångande hööst och
                     wåår
      Fiske watn gått, jttem j Aßunnen
                     nötorfftigt
      Skogh till timber gärzle och bränne
               mark nötorfftig,
               mulebete gått

(Karttext:)

Hård walz eng
Här möta Attårpa eegor
Hård walz eng
Här jblandh m<edh> dhe andre gårde<rs>1 egor j Wigby
Sanck eng
Stenig eng medh ale skogh
Hård walz eng medh eek och haßle skogh
Sanck tuffuig eengh
Maa eengh
Vhtjordh
Vhtjordh
Betes mark, doch några parker som bärgas
Onyttig måse
Skön walz eng
Betes mark
Maa engh
Quarn
Betes mark
Hård valz eengh
Maa eng

1 Endast Här jblandh m dhe andre gårde synligt ms